วิธีการซื้อขาย สินทรัพย์ดิจิทัล ได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถ ไปที่แท็บ "ซื้อ/ขาย" (Buy/Sell)


ขั้นตอนที่ 1 เลือกที่จะ "ซื้อ" หรือ "ขาย"


ขั้นตอนที่ 2 เลือกสินทรัพย์ดิจิทัลที่ท่านต้องการจะซื้อหรือขาย


ขั้นตอนที่ 3 เลือกจำนวนที่ท่านต้องการซื้อหรือขาย ท่านสามารถใส่จำนวนที่ต้องการได้โดยการพิมพ์


ขั้นตอนที่ 4 หลังจาก คลิ๊ก ซื้อหรือขาย จะได้รับกล่องสำหรับยืนยันการซื้อขาย คลิ๊กยืนยันหากต้องการยืนยันการซื้อขาย 


https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001792264?lang=th