การซื้อขายบนเว็บไซต์ของบิทาซซ่า สามารถทำได้ถึง 2 วิธี 
วิธีที่ 1 ซื้อขายจากแท็บ ซื้อ/ขาย เพื่อให้คำสั่งซื้อขายของคุณถูกดำเนินการทันที


ใส่จำนวนเงิน หรือจำนวนเหรียญที่คุณต้องการเพื่อซื้อขายได้เลย!


การซื้อขายจากหน้า ซื้อ/ขาย จะเป็นคำสั่งแบบ Market ซึ่งจะจับคู่กับราคาซื้อขายในช่วงเวลานั้นๆทันทีวิธีที่ 2 ซื้อขายจากแท็บ ตลาด

โดยในแท็บ ตลาด จะมีรูปแบบการซื้อขายให้เลือก 3 แบบหลักๆ

แบบที่ 1 Market 
เป็นการสั่งซื้อขายที่จะถูกดำเนินการทันทีด้วยราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย ณ เวลานั้นๆ


แบบที่ 2 Limit 
เป็นการสั่งซื้อโดยคุณสามารถกำหนดราคาที่ต้องการในช่อง Limit Price ได้ โดยคุณจะต้องกรอก ราคาและจำนวนที่ต้องการซื้อ (สามารถระบุเป็นหน่วยเหรียญ หรือหน่วยเงินบาทก็ได้) โดยคำสั่งแบบ Limit จะสามารถเลือก เวลาที่มีผลบังคับใช้ ได้อีกด้วย ซึ่งจะมีรูปแบบ ดังนี้

  • Good til cancel (ค่าเริ่มต้น) : หากคำสั่งไม่ถูกจับคู่จนครบหรือยกเลิก คำสั่งซื้อขายจะถูกตั้งไว้จนกว่าจะจับคู่จนครบหรือยกเลิก

  • Immediate or cancel : เมื่อคำสั่งถูกจับคู่ในราคาที่ต้องการไปแล้ว ไม่ว่าจะครบตามจำนวนที่ตั้งไว้หรือไม่ คำสั่งดังกล่าวจะถูกยกเลิกทันที ยกตัวเองเช่น นาย A ตั้งซื้อ BTC ในราคา 1 บาท จำนวน 10 เหรียญ แต่ในสภาพคล่องที่จับคู่ได้มีราคา 1 บาทเพียง 8 เหรียญ คำสั่งก็จะถูกจับคู่เพียง 8 เหรียญ และยกเลิกคำสั่งที่เหลือ โดยไม่ได้ตั้งคำสั่งต่อแบบ Good til cancel

  • Fill or Kill : คำสั่งจะต้องถูกจับคู่ในราคาและจำนวนที่ต้องการเท่านั้น หากมีราคาที่ตรงกันในสภาพคล่อง แต่ไม่เพียงพอต่อคำสั่งที่ตั้งไว้ คำสั่งจะถูกจับคู่ทันที ยกตัวอย่างเช่นกรณีของนาย A ในข้อ 2 หากตั้งเวลาที่มีผลบังคับใช้ในรูปแบบ Fill or Kill เอาไว้ คำสั่งจะถูกยกเลิก และจะไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นแต่อย่างใด


คำสั่งแบบ Limit จะใช้ในกรณีที่ต้องการซื้อในราคาที่ต่ำกว่าตลาด และขายในราคาที่สูงกว่าตลาดเท่านั้น หากใช้งานผิดวิธี คำสั่งจะไม่ถูกดำเนินการหรืออาจดำเนินการไม่ถูกต้องแบบที่ 3 Stop 
เป็นคำสั่งซื้อขายที่ใช้ในกรณีการรักษากำไร และป้องกันการขาดทุนในกรณีที่ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยคำสั่ง Stop จะมี 2 รูปแบบ

  • Stop market : คำสั่งที่จะให้คุณตั้งราคาซื้อขายไว้ที่ราคาหนึ่ง หากราคาซื้อขายแตะราคาดังกล่าว คำสั่งซื้อขายที่คุณตั้ง Stop เอาไว้จะถูกดำเนินการในรูปแบบของการซื้อขายแบบ Market

  • Stop limit (ออเดอร์ชั้นสูง) : คำสั่งที่จะให้คุณตั้งราคาซื้อขายไว้ที่ราคาหนึ่ง หากราคาซื้อขายแตะราคาดังกล่าว คำสั่งซื้อขายที่คุณตั้ง Stop เอาไว้จะถูกดำเนินการในรูปแบบของการซื้อขายแบบ Limit 


คำสั่งแบบ Stop จะใช้ในกรณีที่ต้องการซื้อในราคาที่สูงกว่าตลาด และขายในราคาที่ต่ำกว่าตลาดเท่านั้น หากใช้งานผิดวิธี คำสั่งจะไม่ถูกดำเนินการหรืออาจดำเนินการไม่ถูกต้อง