จะซื้อขายอย่างไร

ซื้อ/ขาย อย่างไร?
วิธีการซื้อขาย สินทรัพย์ดิจิทัล ได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถ ไปที่แท็บ "ซื้อ/ขาย" (Buy/Sell) ขั้นตอนที่ 1 เลือกที่จะ "ซื้อ" หรือ "ข...
วันศุกร์, 25 ตุลาคม, 2019 at 4:21 PM
จะซื้อขายอย่างไร
1) ไปยัง แท็บ "แลกเปลี่ยน"/"Market" เลือกคอลัมน์ "ออร์เดอร์" มุมด้านขวาสุด เลือกคลิก "ซื้อ/ขาย" (ในภาพตัวอย่างจะเป็น...
วันศุกร์, 25 ตุลาคม, 2019 at 11:03 PM
ยกเลิกคำสั่งซื้ออย่างไร
ท่านจะเห็นคำสั่งซื้อทั้งหมดของท่าน อยู่คอลัมน์ล่างสุด ในแท็บ "แลกเปลี่ยน" (Market) ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อโดยการคลิกปุ่ม "ยกเลิก" ที่...
วันศุกร์, 25 ตุลาคม, 2019 at 11:05 PM
ประเภทคำสั่งซื้อขาย
มาร์เก็ตออเดอร์ (Market Order) คืออะไร มาร์เก็ตออเดอร์ คือคำสั่งซื้อขายที่ผู้ลงทุนสั่งเพื่อดำเนินการซื้อขายโดยทันที ณ ราคาที่ดีที่สุดในตลาด ขณะนั้น ออเด...
วันพุธ, 23 ตุลาคม, 2019 at 4:27 PM
"Maker" และ "Taker" คืออะไร?
ในทุกๆครั้งที่ซื้อขาย จะมีสิ่งที่เรียกว่า "Maker" และ "Taker"  "The Maker" คือผู้ที่สร้างคำสั่งซื้อหรือขายเริ่มต้น ซึ่งจะอยู่...
วันศุกร์, 25 ตุลาคม, 2019 at 11:05 PM
สั่งซื้อ/ขาย แล้ว แต่ไม่เห็นคำสั่งซื้อขาย?
เมื่อท่านป้อนคำสั่งซื้อ/ขาย แล้ว แต่ไม่ปรากฏคำสั่งซื้อ/ขาย ของท่านบนคอลัมน์ "Open" หรือ "คำสั่งที่ดำเนินการแล้ว" (Filled Order) กรุณาไปท...
วันศุกร์, 25 ตุลาคม, 2019 at 11:06 PM
ทำไม่คำสั่งซื้อ/ขาย ประเภท Limit/Stop Limit Order ไม่ถูกจับคู่?
ในช่วงที่มีการซื้อขายสูงและมีความผันผวนของราคา ลิมิตออเดอร์ (Limit Orders) ของท่านอาจจะไม่ถูกจับคู่ เนื่องจากราคาที่ตั้งไว้อาจจะแตกต่างจากราคาตลาด เช่น ราคา...
วันพุธ, 23 ตุลาคม, 2019 at 4:34 PM
เหตุใดราคาใน "Market" หรือ "Stop Order" ของฉันถึงถูกจับคู่แตกต่างจากราคาที่ตั้งไว้?
เมื่อมีการเรียกใช้คำสั่ง "Market" หรือ "Stop Order" ในราคาที่กำหนด คำสั่งจะถูกจับคู่ทันทีบน "รายการซื้อ/ขาย" (Order Book) กลไก...
วันศุกร์, 25 ตุลาคม, 2019 at 4:44 PM
จำนวนขั้นต่ำในการซื้อขาย
ปริมาณซื้อขายขั้นต่ำต่อครั้ง: https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001802151?lang=th
วันพุธ, 23 กันยายน, 2020 at 1:06 PM