จะซื้อขายอย่างไร

ซื้อ/ขาย อย่างไร? - เว็บไซต์
การซื้อขายบนเว็บไซต์ของบิทาซซ่า สามารถทำได้ถึง 2 วิธี  วิธีที่ 1 ซื้อขายจากแท็บ ซื้อ/ขาย เพื่อให้คำสั่งซื้อขายของคุณถูกดำเนินการทันที ใส่จำนวนเงิน ห...
วันอังคาร, 19 กันยายน, 2023 เมื่อ 4:28 PM
ยกเลิกคำสั่งซื้ออย่างไร - เว็บไซต์
หากคุณตั้งคำสั่งซื้อขายแบบ Limit หรือ Stop และธุรกรรมดังกล่าวยังไม่ถูกจบคู่จนครบจำนวน คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อขายได้ถึง 2 วิธี วิธีที่ 1 ไปที่หน้า ตลาด ...
วันอังคาร, 10 ตุลาคม, 2023 เมื่อ 3:33 PM
ประเภทคำสั่งซื้อขาย - เว็บไซต์
ประเภทที่ 1 Market เป็นการสั่งซื้อขายที่จะถูกดำเนินการทันทีด้วยราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย ณ เวลานั้นๆ ประเภทที่ 2 Limit  เป็นการสั่งซื้อโดยคุณสามารถกำห...
วันอังคาร, 19 กันยายน, 2023 เมื่อ 4:32 PM
สั่งซื้อ/ขาย แล้ว แต่ไม่เห็นคำสั่งซื้อขาย? - เว็บไซต์
หากคุณไม่พบคำสั่งซื้อขาย อาจเกิดจากสาเหตุดังนี้ 1. เงินของคุณอาจไม่เพียงพอในการสร้างคำสั่งซื้อ หรือจำนวนโทเคนของคุณไม่เพียงพอต่อการสร้างคำสั่งขาย ระบบจะแจ้...
วันอังคาร, 19 กันยายน, 2023 เมื่อ 4:39 PM