ท่านสามารถเริ่มกระบวนการยืนยันตัวตนหรือ KYC โดยการเข้าสู่ระบบ https://kyc.bitazza.com/ บนระบบมือถือ ผ่านบราวเซอร์ Chrome หรือ Safari กรอกอีเมล์ที่ท่านเคยสมัครไว้กับบิทาซซ่า และกรอกข้อมูลตามขั้นตอนการทำ KYC การได้รับอนุมัติการยืนยันตัวตนของท่านขึ้นอยู่กับความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านให้ และความชัดเจนของภาพถ่ายเซลฟีของท่าน ตามวิธีการดั่งต่อไปนี้


1. กรอก Email และ Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อเข้าสู่ระบบ KYC 


2.ถ่ายรูปบัตรประชาชนด้านหน้า และ ด้านหลัง 


3.ถ่ายรูปเซฟฟี่ใบหน้า


4.กรอกข้อมูลทั่วไป  โดยชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประชาชน รหัสด้านหลังบัตร ตรงตรงกัน


5.กรอกข้อมูลการศึกษา และ ประสบการณ์ทำงาน


6.ตรวจสอบข้อมูล และ กดยืนยัน 


7. รออนุมัติบัญชีไม่เกิน 1 ชม.