ข้อกำหนดการยืนยันตัวตนระดับ 1 (KYC Level 1)

- แนบไฟล์ ID

- แนบไฟล์รูปภาพถ่ายตนเอง

- ข้อมูลทั่วไป

- ข้อมูลทางการเงิน

- ข้อมูลเปิดเผยอื่นๆ

- การทดสอบความเหมาะสม


Level 1
จำนวนที่ฝากได้ต่อวัจำนวนที่ถอนได้ต่อวัน
THB1,000,0001,000,000
BTC44
ETH250250
XRP150,000150,000
XLM650,000650,000
USDT300,000300,000


ข้อกำหนดการยืนยันตัวตนระดับ 2 (KYC Level 2)

- หลักฐานที่อยู่

- หลักฐานการเงิน


Level 2
จำนวนที่ฝากได้ต่อวัจำนวนที่ถอนได้ต่อวัน
THB10,000,00010,000,000
BTC4040
ETH2,5002,500
XRP1,500,0001,500,000
XLM6,500,0006,500,000
USDT3,000,0003,000,000


ข้อกำหนดการยืนยันตัวตนระดับ 3 (KYC Level 3)

- สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่กำกับดูแล


Level 3
จำนวนที่ฝากได้ต่อวัจำนวนที่ถอนได้ต่อวัน
THBNo LimitNo Limit
BTCNo LimitNo Limit
ETHNo LimitNo Limit
XRPNo LimitNo Limit
XLMNo LimitNo Limit
USDTNo LimitNo Limit


https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001795774?lang=th