ALPHA เป็นยูทิลิตี้โทเคนของ Alpha Finance Lab จากประเทศไทย ซึ่งเป็นโปรเจ็คที่สร้างโปรดักส์ DeFi หลากหลาย รูปแบบในระบบนิเวศน์ร่วมกัน ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับผลตอบแทนมากและลดความเสี่ยง Alpha Finance Lab มุ่งเน้นโปรดักส์ที่ตอบโจทย์และการใช้งานที่เข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย ทีมงานเบื้องหลังทุ่มเทกับการสร้างและทดลองโปรดักส์อย่างรวดเร็วตาม ความต้องการ ของผู้ใช้งาน ตัวอย่าง เช่น  Alpha Homora ได้รับความสนใจที่ดี ด้วยเงิน 400 ล้าน เหรียญสหรัฐ ที่ได้รับความไว้วางใจมาฝากไว้และใช้งาน Alpha Homora

Alpha Finance Lab จะควบคุมแบบวิธี decentralized autonomous organization (DAO) และให้ผู้ถือโทเคน ALPHA ออกเสียงโหวตทั้งเรื่องโปรดักส์และการเงินของแพลตฟอร์ม
 


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://alphaventuredao.io/