MKR เป็นแพลตฟอร์มที่ให้ผู้ใช้งานกู้ยืมได้โดยการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อแลกกับเหรียญ DAI ซึ่งเป็นstablecoin ที่เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในหลายๆโปรโตคอล DeFi โทเคน MKR เป็นโทเคน governance ใช้ควบคุมโปรโตคอล Marker ผู้ถือโทเคนจะมีสิทธิ์เข้าร่วมตัดสินใจต่างๆ 


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://makerdao.com/