Curve Dao Token หรือ CRV คือ Governance Token ของ DeFI Protocol ชั้นนำอย่าง Curve ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มประเภท decentralized autonomous organization (DAO) โดยแพลตฟอร์นี้เป็นที่รู้จักจากการที่เป็นผู้สร้างสภาพคล่องซื้อขายอัตโนมัติ Automated Market Maker (AMM) ให้กับ Stablecoins อย่างเช่น USDT,USDC และ Dai เพื่อให้ได้อัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกที่สุด ผู้ที่นำสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท Stablecoins มาฝากเพื่อช่วยสร้างสภาพคล่องให้เทรดเดอร์สามารถซื้อขายกันได้โดยตรงผ่าน Smart Contract ภายในแพลตฟอร์มของ Curve จะได้รับผลตอบแทน (Yield) เป็นรางวัล ส่วนผู้ที่ถือโทเคน CRV จะได้รับสิทธิในการอกเสียงโหวตภายใน Protocol และสามารถนำโทเคนไปทำการ Stake เพื่อรับผลตอบแทนได้อีกด้วย 


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://dao.curve.fi/
คลิกที่ภาพเพื่ออ่าน 
Curve Finance บทวิจัยฉบับพิเศษ