Uniswap คือโพรโทคอลกระจายศูนย์สำหรับการสร้างสภาพคล่องสินทรัพย์ดิจิทัลแบบอัตโนมัติบนบล็อกเชนอีเธอเรียม โพรโทคอลนี้เป็นหนึ่งในผู้นำด้าน Automated Market Maker (AMM) หรือการสร้างตลาดแบบอัตโนมัติที่ผู้มีสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถฝากสินทรัพย์เข้ามาในกองรวมเพื่อให้คนสามารถเทรดได้ ในขณะเดียวกัน ผู้ฝากสินทรัพย์จะได้ผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมที่ผู้เทรดจ่าย โทเคน UNI ถูกใช้เพื่อให้คนสามารถโหวตเพื่อออกนโยบายต่างๆได้ เช่น เรื่องการคลังของโพรโทคอล เรื่องค่าธรรมเนียมและการแบ่งผลประโยชน์ และอื่นๆอีกมากมาย 


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://uniswap.org/