MATIC เป็นโทเคนของเครือข่าย Polygon ซึ่งเป็นโซลูชันเลเยอร์ 2 สำหรับบล็อกเชน Ethereum ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความเร็วในการทำธุรกรรมและลดค่าธรรมเนียมในเครือข่าย Ethereum Polygon หวังที่จะเชื่อมต่อ Ethereum กับระบบนิเวศที่กว้างขึ้นของบล็อกเชนอื่นๆโดยการรวม โซลูชันเลเยอร์ 2 และไซด์เชนที่จะเปลี่ยน Ethereum ให้เป็นระบบมัลติเชนที่เต็มเปี่ยม เป้าหมายของ Polygon คือการเป็นอินเทอร์เน็ตของบล็อกเชนสำหรับ Ethereum และจะทำให้การทำงานร่วมบล็อกเชนเป็นไปได้ MATIC เป็นโทเคนของเครือข่าย Polygon ซึ่งเป็นโซลูชันเลเยอร์ 2 สำหรับบล็อกเชน Ethereum ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความเร็วในการทำธุรกรรมและลดค่าธรรมเนียมในเครือข่าย Ethereum Polygon หวังที่จะเชื่อมต่อ Ethereum กับระบบนิเวศที่กว้างขึ้นของบล็อกเชนอื่นๆโดยการรวม โซลูชันเลเยอร์ 2 และไซด์เชนที่จะเปลี่ยน Ethereum ให้เป็นระบบมัลติเชนที่เต็มเปี่ยม เป้าหมายของ Polygon คือการเป็นอินเทอร์เน็ตของบล็อกเชนสำหรับ Ethereum และจะทำให้การทำงานร่วมบล็อกเชนเป็นไปได้
หนึ่ง Polygon ไซด์เชนมีความสามารถ 65,000 ธุรกรรมต่อวินาทีได้และมีศักยภาพในการรับส่งข้อมูล มากขึ้นโดยการเชื่อมต่อไซด์เชนในเครือข่ายมากขึ้น MATIC เป็นยูทิลิตี้โทเค็นของเครือข่าย Polygon และใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลระบบและใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมบนเครือข่าย Polygonโทเค็น MATIC ถูกปล่อยทุกเดือนและมีจำนวนโทเค็นจำกัดที่ 10 พันล้านโทเค็น
 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://polygon.technology/