Optimism โทเคน (OP) คือโทเคน ERC20 ที่อยู่ภายใต้ Optimism Collective ซึ่ง Optimism Collective เป็นรูปแบบใหม่ของการกำกับดูแลแบบดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วย บริษัท กลุ่มชุมชนและประชาชนที่มุ่งมั่นจะสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับ อีธีเรียม และโลก OP สามารถใช้โหวตในการอัปเกรดโปรโตคอล เป็นรายได้ให้กับโปรเจกต์ต่างๆ และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารเงินทุนใน Collective’s “Token House” เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสมดุลระหว่างแรงจูงใจระยะสั้น กับ Optimism ที่มีวิสัยทัศน์การเติบโตในระยะยาว 

Optimism ได้เปิดตัวในช่วงกลางปี 2019 คือ EVM (Ethereum Virtual Machine) เทียบเท่า Layer-2 (L2) ที่สร้างขึ้นบน อีธีเรียม มีความรวดเร็ว และมีค่าธรรมเนียมที่ถูก Optimism มีจุดเด่นในการช่วยให้การทําธุรกรรมมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นโดยผ่าน Optimistic Rollups ซึ่งสามารถรวบรวมและทำธุรกรรมได้หลายรายการบน Layer-2 ก่อนที่จะส่งไปยังบล็อกเชนหลัก บน อีธีเรียม 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.optimism.io/