คุณสามารถสมัครใช้งานบิทาซซ่าผ่าน 5 ขั้นตอนง่ายๆดังนี้
1. กดที่ ลงทะเบียน บนแอปพลิเคชัน


2. กรอกอีเมลที่คุณต้องการสมัครใช้งาน (อีเมลดังกล่าวจะต้องไม่เคยสมัครใช้งานมาก่อน)
กดที่ v เพื่อกรอกรหัสชวนเพื่อน (หากมี)


3. กรอกรหัสผ่านที่ต้องการใช้ กรอกซ้ำอีกครั้งในช่อง ยืนยันรหัสผ่าน และกดที่ ลงทะเบียน
โดยทำการตั้งรหัสผ่านตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- มีความยาวตั้งแต่ 8-40 ตัวอักษร

- มีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และตัวอักษรพิมพ์เล็ก  (A-Z)

- มีตัวเลข (0-9)

- มีสัญลักษณ์ (@#$%^&/?[;) ตัวอย่างเช่น Abcdefgh1_


4. บิทาซซ่าจะส่งอีเมลยืนยันการสมัครเข้าสู่อีเมลของคุณ คุณสามารถกดที่ เปิดอีเมลของคุณ เพื่อไปยังแอปพลิเคชันอีเมล


5. เปิดอีเมลยืนยืนการใช้งานบัญชีและกดที่ ยืนยันบัญชี จากนั้นบัญชีบิทาซซ่าของคุณก็จะสามารถใช้งานได้ทันที