ชาวบิทาซซ่าฟังทางนี้! โปรดย้ายบัญชี 2FA ทุกครั้ง ก่อนเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หรือย้ายระบบปฏิบัติการเพื่อให้การเข้ารหัสบัญชีที่ติดตั้ง 2FA เอาไว้ยังคงสามารถเข้าได้ตามปกติ


สิ่งที่ต้องมี
- มือถือ Android หรือ iPhone เครื่องเก่าและ รหัส Google Authenticator
- แอปฯ Google Authenticator เวอร์ชันล่าสุดบนมือถือเครื่องเก่า
- มือถือเครื่องใหม่


วิธีการย้ายบัญชี 2FA สำหรับผู้ใช้งาน Google Authenticator 

 1. ติดตั้ง แอปฯ Google Authenticator บนมือถือเครื่องใหม่ของคุณ

 2. เข้าไปที่ แอปฯ Google Authenticator เลือก Get Started

 3. ด้านล่างสุด เลือก Import existing accounts?

 4. สร้าง QR code ของมือถือเครื่องเก่า


ผู้ใช้งาน Android 

 • เลือกเมนู More (สัญลักษณ์จุดสามจุด) และ เลือก Transfer accounts ต่อด้วย Export accounts

 • เลือกบัญชีที่คุณต้องการจะโอนถ่ายบัญชีไปยังมือถือเครื่องใหม่และเลือก Next


ผู้ใช้งาน Apple 

 • เลือกเมนู More (สัญลักษณ์จุดสามจุด) และ เลือก Export accounts ต่อด้วย Continue

 • เลือกบัญชีที่คุณต้องการจะโอนถ่ายบัญชีไปยังมือถือเครื่องใหม่และเลือก Export

หากคุณต้องการย้ายบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี คุณต้องสร้าง QR code ผ่านมือถือเครื่องเก่ามากกว่าหนึ่งเช่นกัน


5. เลือก Scan QR code บนมือถือเครื่องใหม่ หลังจากที่คุณสแกน QR code ของคุณเรียบร้อย คุณจะได้รับการยืนยันการย้ายบัญชี 2FA เสร็จสมบูรณ์

หากกล้องของคุณไม่สามารถสแกน QR code ได้อาจเป็นเพราะปริมาณข้อมูลเยอะเกินไป ให้ทดลองสร้าง QR code ใหม่อีกครั้งด้วยจำนวนบัญชีที่น้อยลง


วิธีการย้ายบัญชี 2FA สำหรับผู้ใช้งาน Twilio Authy ?

 1. เปิดแอปฯ Twilio Authy บนมือถือเครื่องเก่าของคุณ และเลือก Settings (สัญลักษณ์ฟันเฟืองด้านมุมขวาบน)

 2. เลือก Devices

 3. เลือก Allow Multi-device เพื่อเปิดการใช้งานฟีเจอร์

 4. ติดตั้งแอปฯ Twilio Authy บนมือถือเครื่องใหม่ของคุณ

 5. เข้าแอปฯ Twilio Authy และใส่เบอร์มือถือเครื่องเก่าของคุณ

 6. หน้าต่างการยืนยันจะแสดงขึ้นว่า Get Account Verification Via และให้เลือก Use Existing Device

 7. หน้าต่างการแจ้งเตือนจะแสดงที่มือถือเครื่องเก่าของคุณเพื่อยืนยันการเพิ่มอุปกรณ์ใหม่และเลือก Accept

 8. หน้าต่างการยืนยันจะแสดงขึ้น และพิมพ์ OK ในช่องว่าง

 9. เลือก Settings บนมือถือเครื่องเก่าของคุณ และเลือก Devices อีกครั้ง

 10. คุณจะเห็นอุปกรณ์ ณ ปัจจุบันของคุณถูกเชื่อมบัญชีกันเรียบร้อยรวมไปถึงอุปกรณ์ใหม่ในอนาคตด้วย


หากคุณไม่ได้ทำการสำรองบัญชี 2FA เอาไว้ไม่ต้องตกใจไป  สามารถดูวิธีแก้ไขได้ที่นี่ >> รีเซ็ต 2FA อย่างไร


สำหรับคนที่ยังไม่มีได้ติดตั้ง 2FA สามารถดูวิธีการติดตั้งได้ที่นี่ >> ติดตั้ง 2FA อย่างไร