วิธีการเพิ่มบัญชีธนาคาร

1. จากหน้าการถอนเงิน กดที่ +เพิ่มบัญชีธนาคาร


2. กดที่ สัญลักษณ์ธนาคาร จากนั้นกรอก หมายเลขบัญชีธนาคาร และกดที่ ยืนยันเลขที่บัญชี
วิธีการลบบัญชี


1. จากหน้าการถอน คลิกที่ จัดการ


2. เลือกบัญชีธนาคารที่ต้องการลบ จากนั้นกดที่ปุ่ม ⛔


3. ตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณก่อนกดที่ ยืนยัน