ฝากและถอน - เงินสด

ฝากเงินสดอย่างไร
ไปยังแท็บ "กระเป๋าสตางค์" และคลิกที่ปุ่ม "ฝากเงิน" ของสกุลเงินบาท จากนั้นใส่จำนวนเงินที่ท่านต้องการฝากคลิกที่ปุ่ม “วางตั๋วฝากเงิน” และคล...
วันพุธ, 12 สิงหาคม, 2020 at 2:07 PM
ถอนเงินสดอย่างไร
1. ไปยังแท็บ "กระเป๋าสตางค์" และคลิกที่ปุ่ม "ถอนเงิน" 2. หากท่านเพิ่งเคยทำรายการถอนครัั้งแรก ท่านจำเป็นต้องใส่ข้อมูลบัญชีธนาคาร...
วันพุธ, 12 สิงหาคม, 2020 at 2:03 PM
ฝากเงินเข้าโดยใช้บัญชีธนาคารของบุคคลอื่น ต้องทำอย่างไร
ถ้าหากผู้ใช้งานทำการฝากเงินจากบัญชีธนาคารที่มีชื่อแตกต่างจากบัญชีบิทาซซ่าของท่าน ท่านจำเป็นต้องติดต่อ support@bitazza.com เพื่อทำการขอคืนเ...
วันพฤหัสบดี, 15 กรกฎาคม, 2021 at 3:37 PM
ระยะเวลาในการฝากและถอนเงินสด
การฝากเงินจะมีผลเกือบในทันทีหากเป็นการฝากโดยใช้ QR code การถอนเงินอาจใช้เวลา 1-4 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ถอนและช่วงเวลาที่ถอน หากท่านยังไม่ได้รับเงิน...
วันอาทิตย์, 2 กุมภาพันธ์, 2020 at 9:01 PM
จำนวนขั้นต่ำในการฝากและการถอน
ไม่มีขั้นต่ำในการฝากเงิน การถอนเงินมีขั้นต่ำที่ 100 บาท https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001850199?lang=th 
วันพุธ, 1 เมษายน, 2020 at 2:15 PM
หากต้องการฝากจำนวนมากกว่าที่ธนาคารกำหนดต่อวัน
สำหรับผู้ที่ต้องการจะฝากเงินมากกว่าจำนวนที่ธนาคารออนไลน์กำหนดต่อหนึ่งวัน สามารถทำได้โดยการโอนเงินที่   ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย บัญชีธนาคาร : Bitazza Co....
วันจันทร์, 13 เมษายน, 2020 at 6:28 PM
การยกเลิกการถอนเงินสด
หากท่านยังไม่ได้ทำการยืนยันการถอนเงินสดทางอีเมล รายการของท่านจะแสดงสถานะ “รอดำเนินการ” ซึ่งหากท่านต้องการยกเลิกการดำเนินการถอนเงินสด กรุณาติดต่อฝ่ายดูแลล...
วันพฤหัสบดี, 2 มกราคม, 2020 at 12:40 AM
จะยืนยันบัญชีธนาคารของฉันอย่างไร
 ระหว่างทำรายการถอนเงิน ผู้ใช้งานจะต้องใส่รายละเอียดของบัญชีธนาคารปลายทางที่ต้องการโอนเงิน โดยเลือกธนาคารและใส่หมายเลขบัญชี จากนั้นกดยืนยันบัญชีธนาคาร ระบบข...
วันศุกร์, 21 กุมภาพันธ์, 2020 at 10:59 PM