Cardano(ADA)

Cardano(ADA)
Cardano ก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน 2017 โดย Charles Hoskinson ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum Cardano คือหนึ่งในบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุดที่ใช้ระบบ Proof-of-stake และมีก...
วันศุกร์, 22 กันยายน, 2023 เมื่อ 1:21 PM