Terra 2.0 (LUNA)

Terra 2.0 (LUNA)
LUNA เป็นโทเคนที่บล็อกเชน Terra ใช้ในการทำให้เหรียญ stablecoin มีราคาคงที่และให้ผู้ใช้งานสามารถโหวตกำหนดทิศทางของ Terra ได้ด้วย  Terra คือบล็อกเชนที่เน้นกา...
วันศุกร์, 29 กันยายน, 2023 เมื่อ 5:16 PM