Nexus Mutual(wNXM)

Nexus Mutual(wNXM)
Nexus Mutual คือโปรโตคอลประกันภัยแบบกระจายศูนย์บนอีธีเรียมโดยคุ้มครองสมาร์ทคอนแทรคที่อยู่บนบล็อกเชนอีธีเรียม ในปัจจุบัน Nexus Mutual ให้การคุ้มครองโปรโตคอล ...
Wed, 16 Jun, 2021 at 11:34 AM