Nexus Mutual(wNXM)

Nexus Mutual(wNXM)
Nexus Mutual คือโปรโตคอลประกันภัยแบบกระจายศูนย์บนอีธีเรียมโดยคุ้มครองสมาร์ทคอนแทรคที่อยู่บนบล็อกเชนอีธีเรียม ในปัจจุบัน Nexus Mutual ให้การคุ้มครองโปรโตคอล ...
วันศุกร์, 22 กันยายน, 2023 เมื่อ 11:52 AM