Balancer(BAL)

Balancer(BAL)
BAL คือโทเคนที่ถูกสร้างบนบล็อกเชนอีธีเรียมและถูกใช้ขับเคลื่อนโปรเจ็ค Balancer ซึ่งเป็น Automated Market Maker (AMM) ที่ให้ผู้ใช้งานสร้างหรือเพิ่มสภาพคล่องเพ...
Wed, 16 Jun, 2021 at 11:36 AM