Balancer(BAL)

Balancer(BAL)
BAL คือโทเคนที่ถูกสร้างบนบล็อกเชนอีธีเรียมและถูกใช้ขับเคลื่อนโปรเจ็ค Balancer ซึ่งเป็น Automated Market Maker (AMM) ที่ให้ผู้ใช้งานสร้างหรือเพิ่มสภาพคล่องเพ...
วันศุกร์, 22 กันยายน, 2023 เมื่อ 11:51 AM