Synthetix(SNX)

Synthetix(SNX)
Synthetix คือโพรโทคอลสร้างอนุพันธ์บนบล็อกเชนอีเธอเรียม โดยผู้ใช้งานสามารถสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมูลค่าอิงกับสินทรัพย์ในระบบการเงินดั้งเดิมอย่างอัตราแลกเป...
Wed, 16 Jun, 2021 at 11:59 AM