Synthetix(SNX)

Synthetix(SNX)
Synthetix คือโพรโทคอลสร้างอนุพันธ์บนบล็อกเชนอีเธอเรียม โดยผู้ใช้งานสามารถสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมูลค่าอิงกับสินทรัพย์ในระบบการเงินดั้งเดิมอย่างอัตราแลกเป...
วันพฤหัสบดี, 21 กันยายน, 2023 เมื่อ 4:35 PM