Axie Infinity Shard(AXS)

Axie Infinity Shard(AXS)
Axie Infinity Shard (AXS) เป็นโทเคนการกำกับดูแล ERC-20 ของระบบนิเวศ Axie Infinity และจะอนุญาตให้ผู้ถือสเตกและรับ AXS จากการโหวตและเล่นเกม AXS มีอุปทานจำกัดท...
Mon, 30 Aug, 2021 at 2:48 PM