Axie Infinity Shard(AXS)

Axie Infinity Shard(AXS)
Axie Infinity Shard (AXS) เป็นโทเคนการกำกับดูแล ERC-20 ของระบบนิเวศ Axie Infinity และจะอนุญาตให้ผู้ถือสเตกและรับ AXS จากการโหวตและเล่นเกม AXS มีอุปทานจำกัดท...
วันศุกร์, 22 กันยายน, 2023 เมื่อ 2:27 PM