1inch Network(1INCH)

1inch Network(1INCH)
1INCH คือโทเคนการกำกับดูแลครือข่าย 1INCH และใช้สำหรับการปฏิบัติโปรโตคอลสภาพคล่องของ 1INCH ผู้ถือโทเคนสามารถโหวตเลือกทิศทางของโปรโตคอลอย่างโดยตรงโดยไม่มีเกณฑ...
Mon, 30 Aug, 2021 at 2:50 PM