Algorand (ALGO)

Algorand (ALGO)
ALGO คือโทเคนของเครือข่าย Algorand ใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในระบบนิเวศ และรักษาความปลอดภัยแบบ Pure Proof of Stake (PPoS) พร้อมแผนปรับปรุงสู่ระบบกระจายศูนย์อย่า...
Fri, 14 Jan, 2022 at 9:22 AM