Algorand (ALGO)

Algorand(ALGO)
ALGO คือโทเคนของเครือข่าย Algorand ใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในระบบนิเวศ และรักษาความปลอดภัยแบบ Pure Proof of Stake (PPoS) พร้อมแผนปรับปรุงสู่ระบบกระจายศูนย์อย่างเ...
วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน, 2023 เมื่อ 3:35 PM