Band Protocol (BAND)

Band Protocol (BAND)
BAND เป็นเหรียญจากเครือข่าย Band Protocol ใช้รักษาความปลอดภัยและให้พลังงานเครือข่ายโอราเคิล (oracle) ไร้ศูนย์กลางของตัวเอง ผู้ใช้งานที่เป็น validators ใช้...
Thu, 13 Jan, 2022 at 11:08 PM