Band Protocol (BAND)

Band Protocol (BAND)
BAND เป็นเหรียญจากเครือข่าย Band Protocol ใช้รักษาความปลอดภัยและให้พลังงานเครือข่ายโอราเคิล (oracle) ไร้ศูนย์กลางของตัวเอง ผู้ใช้งานที่เป็น validators ใช้เห...
วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน, 2023 เมื่อ 3:42 PM