Stargate Finance (STG)

Stargate Finance (STG)
STG คือโทเคนของโปรโตคอล Stargate ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่เชื่อม (Bridge) ธุรกรรมระหว่างเครือข่ายต่างๆ (Multichain)ให้สะดวกสบายและง่ายขึ้น โดยผู้ที่ถือ STG สามา...
Sun, 24 Jul, 2022 at 12:43 PM