Klaytn (KLAY)

Klaytn (KLAY)
KLAY คือ ยูทิลิตี้โทเคน ที่ใช้ขับเคลื่อนและรักษาความปลอดภัยให้กับเครื่อข่าย Klaytn โปรโตคอล สามารถใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน วางสเตก และใช้ชําระค่าธรร...
Sun, 24 Jul, 2022 at 12:51 PM