Klaytn (KLAY)

Klaytn (KLAY)
KLAY คือ ยูทิลิตี้โทเคน ที่ใช้ขับเคลื่อนและรักษาความปลอดภัยให้กับเครื่อข่าย Klaytn โปรโตคอล สามารถใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน วางสเตก และใช้ชําระค่าธรรมเ...
วันศุกร์, 29 กันยายน, 2023 เมื่อ 3:00 PM