การถอนใดๆที่ถูกยืนยันทางอีเมลไปแล้วจะไม่สามารถถูกยกเลิกได้ ทางเราจึงขอให้คุณใช้ความระมัดระวังสูงสุด และตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนทุกครั้งในการทำธุรกรรม เนื่องจากความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย อาจทำให้สินทรัพย์ของคุณสูญหายได้