⚠️ ประกาศสําคัญ

บิทาซซ่าไม่อนุมัติการฝากเหรียญที่แพลตฟอร์มบิทาซซ่าไม่รองรับ โปรดตรวจสอบรายละเอียดธุรกรรมให้แน่นอน และโปรดระมัดระวังตอนทำรายการฝากเหรียญ หากคุณฝากเหรียญที่แพลตฟอร์มไม่รองรับ เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะกู้คืนได้สำเร็จ