คุณสามารถยกเลิกธุรกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ยืนยันทางอีเมลได้ดังนี้
1. ไปที่เมนู ธุรกรรม และคลิกที่คอลัมน์ สถานะการถอน


2. ธุรกรรมที่คุณดำเนินการถอนจะแสดงสถานะ รอยืนยันอีเมล คุณสามารถกด X ยกเลิก ได้ทันที  


หากคุณกดยืนยันทางอีเมลไปแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการถอนได้