นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัล (Broker) และศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) ทั้งสองอย่างถูกกำกับดูแลโดยก.ล.ต. และถูกกฎหมาย 


ใบอนุญาติสำหรับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) มีหน้าที่จับคู่คำสั่งซื้อขายของลูกค้ากับอีกฝ่ายบนแพลตฟอร์มของตนเอง

ใบอนุญาติสำหรับนายหน้า (Broker) ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จะสามารถกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังแหล่งรวมสภาพคล่องต่างๆทั่วโลกรวมถึงดำเนินการสั่งซื้อ/ขายในนามของลูกค้าได้