นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลและศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งสองอย่างถูกกำกับดูแลโดยก.ล.ต. และถูกกฎหมาย 

ใบอนุญาติสำหรับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมีหน้าที่จับคู่คำสั่งซื้อขายของลูกค้ากับอีกฝ่ายบนแพลตฟอร์มของตนเอง

ใบอนุญาติสำหรับนายหน้าซื้อขายสินทรพย์ดิจิทัลสามารถกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังแหล่งรวมสภาพคล่องต่างๆทั่วโลกรวมถึงดำเนินการสั่งซื้อ/ขายในนามของลูกค้า 


https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001795282?lang=th