1. ไปยังแท็บ "กระเป๋าสตางค์" และคลิกที่ปุ่ม "ถอนเงิน"2. หากท่านเพิ่งเคยทำรายการถอนครัั้งแรก ท่านจำเป็นต้องใส่ข้อมูลบัญชีธนาคาร โดยสามารถกด "+เพิ่มบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารและชื่อเจ้าของบัญชี Bitazza ต้องเป็นชื่อเดียวกันเท่านั้น (ท่านสามารถอนเงินไปที่บัญชีธนาคารของท่านเท่านั้น)


3. ใส่จำนวนเงินที่ท่านต้องการถอน และกดปุ่ม "ถอนเงิน"


4. โปรดตรวจสอบอีเมลของท่านเพื่อทำการกดยืนยันการถอนเงินของท่าน

*การถอนเงินบาทไทยในช่วงเวลา 23.30 - 000.30 อาจเกิดความล่าช้าเนื่องจากเป็นช่วงปรับปรุงระบบของธนาคาร เงินของท่านจะถูกฝากเข้าสู่บัญชีธนาคารเมื่อระบบธนาคารปรับปรุงเสร็จสิ้น


หมายเหตุ : หากท่านเปิดใช้งานแอปพลิเคชั่น Google 2FA ท่านจะต้องใส่รหัสจากแอปพลิเคชั่น Google 2FA เพื่อดำเนินการต่อ


https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001850091?lang=th