BAL คือโทเคนที่ถูกสร้างบนบล็อกเชนอีธีเรียมและถูกใช้ขับเคลื่อนโปรเจ็ค Balancer ซึ่งเป็น Automated Market Maker (AMM) ที่ให้ผู้ใช้งานสร้างหรือเพิ่มสภาพคล่องเพื่อการเทรดและสามารถได้ค่าธรรมเนียมที่ปรับได้ตามชอบ Balancer สร้างนวัตกรรมการเพิ่มจำนวนสินทรัพย์ดิจิทัลใน Liquidity Pool ได้มากกว่าสองสินทรัพย์ จึงทำให้ผู้ใช้งานสามารถสร้าง Index Fund ที่มีการจัดพอร์ตให้นักลงทุนแบบอัตโนมัติ โดยผู้ฝากเงินจะได้รับค่าธรรมเนียมจากคนที่มาเทรดกับกองทุนนี้ ซึ่งต่างจากการกองทุนทั่วไปที่นักลงทุนต้องจ่ายเงินผู้บริหารกองทุน 


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://balancer.fi/