SushiSwap เป็น Decentralize exchange สร้างบนอีธีเรียมโดยมุ่งเน้นการคอมมูนิตี้ สร้างโดยบุคคลลึกลับในนาม Chef Nomi หลังจากที่สร้าง Uniswap ขึ้น และในปัจจุบันอยู่ภายใต้ บุคคลที่ใช้ชื่อ 0xMaki

SushiSwap ให้ผู้ใช้งานแลกเปลี่ยนคริปโตเป็นคริปโตกันเองโดยตรง และให้ผลประโยชน์แก่เครือข่ายผู้ใช้งานที่ร่วมมาฝากสินทรัพย์และสร้างสภาพคล่องกันเอง ความมีชื่อเสียงของโปรเจ็คนี้เกิดมาจากทิศทางการพัฒนาฟีเจอร์ที่เน้นความต้องการของผู้ใช้งาน โปรโตคอลนี้ไม่มีการดูแลควบคุมโดยหน่วยงานใด และทำงานบนสมาร์ทคอนแทรค 


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sushi.com/