คุณสามารถยืนยันตัวตน KYC โดยการเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ https://kyc.bitazza.com/ บนระบบมือถือ ผ่านเบราว์เซอร์ Chrome หรือ Safari

จากนั้นดำเนินการยืนยันตัวตน KYC ของคุณตามวิธีการดังต่อไปนี้

1. บนแอปพลิเคชัน กดที่ ยืนยันตัวตน


2. เลือกสัญชาติของคุณ


3. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข หากรับทราบแล้วให้กดติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง


4. ตรวจสอบ 3 ขั้นตอนการยืนยันตัวตนแล้วเริ่มทำรายการ


5. ถ่ายภาพบัตรประชาชนด้านหน้าและด้านหลัง
*โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาพไม่มีแสงสะท้อนและไม่มีสิ่งใดบดบังข้อมูล                                     


6. ตรวจสอบการยินยอมการเข้าถึงกล้องถ่ายภาพเพื่อถ่ายภาพใบหน้า


7. กรอกข้อมูลของคุณ


8. ยืนยันข้อมูลบัตรประชาชนของคุณ


9. กรอกที่อยู่ตามบัตรประชาชน ที่อยู่ปัจจุบัน ข้อมูลอาชีพและสถานที่ทำงานของคุณ

*โปรดตรวจสอบข้อมูลอาชีพและสถานที่ทำงานให้สอดคล้องกับงานของคุณ

10. อัปโหลดหรือถ่ายภาพเอกสารเพิ่มเติมของคุณ


11. กรอกข้อมูลเพิ่มเติม

*FATCA ย่อมาจาก Foreign Account Tax Compliance Act เป็นกฎหมายที่ออกโดยสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อป้องกันมิให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) หลีกเลี่ยงภาษี โดยผ่านการเปิดบัญชีหรือลงทุนกับสถาบันการเงินนอกสหรัฐอเมริกา คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FATCA ได้ที่เว็ปไซต์ https://www.rd.go.th/56958.html


เราขอแนะนำให้ตรวจสอบคำถาม และให้คำตอบตามความเป็นจริง12.เรียบร้อย! การยืนยันตัวตนของคุณจะได้รับการอนุมัติภายใน 1-3 วัน โดยจะมีอีเมลแจ้งทันที ซึ่งหลังจากได้รับอีเมลแล้ว โปรดทำแบบทดสอบให้เสร็จสิ้นเพื่อให้คุณสามารถเข้าใช้งานบิทาซซ่าได้