1. หากต้องการรีเซ็ตรหัสผ่าน กรุณากดที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้?

2. คลิกที่ "ฉันเป็นผู้ใช้งานอยู่แล้ว และฉันลืมรหัสผ่านของฉัน" และกรอกอีเมลที่ใช้งานบิทาซซ่าของคุณ 


3. หลังจากกด ส่งอีเมล คุณจะได้รับอีเมลที่แนบลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านพร้อมวิธีการรีเซ็ตรหัสผ่าน


4. กรอกรหัสผ่านที่ต้องการในช่อง 1. New Password และ 2. Matching Password ด้วยรหัสผ่านชุดเดียวกัน 

โดยจะต้องตั้งรหัสผ่านให้มีความยาว 8-40 ตัว ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์อย่างละ 1 ตัว ยกตัวอย่างเช่น  B1t@zzaPW เป็นต้น 


5. เมื่อรีเซ็ตรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงข้อความว่า 'รีเซ็ตรหัสผ่านเสร็จสิ้น' (You successfully reset your password) หากหน้าจอแสดงข้อความอื่น เช่น:

    5.1 Passwords do not match หมายความว่าคุณใส่รหัสผ่านทั้ง 2 ช่องไม่ตรงกัน 

    5.2 New password cannot be same as old password หมายความว่าคุณใส่รหัสผ่านใหม่ ตรงกับรหัสผ่าน

      เก่าที่เคยตั้งไว้ โปรด Refresh หรือเข้าลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านอีกครั้ง แล้วดำเนินการด้วยรหัสผ่านอื่น

    5.3 Password should be 8-40 alphanumeric. Contain at least 1 capital letter, 1 number and 1 symbol 
      หมายความว่าคุณตั้งรหัสผ่านไม่ครบเงื่อนไข โดยจะต้องตั้งรหัสผ่านให้มีความยาว 8-40 ตัว  

      ตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยจะต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์อย่างละ 1 ตัว ยกตัวอย่าง

      เช่น  B1t@zzaPW เป็นต้น 
    5.4 Invalid Request หมายความว่าลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านหมดอายุแล้ว


ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านมีอายุเพียง 30 นาที โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรีรหัสผ่านจากอีเมลล่าสุดที่ส่งไป และทำการส่งอีเมลใหม่ทุกครั้งหากลิงก์หมดอายุ