1. ไปที่เมนู วอลเล็ท จากนั้นเลือก สินทรัพย์ดิจิทัล และกดที่ ฝาก


2. เลือก สินทรัพย์ดิจิทัล ที่ต้องการฝาก จากนั้นเลือก เครือข่าย และกดที่ ต่อไป


3. หลังจากกดปุ่ม ที่อยู่สำหรับฝากเหรียญ หน้าจอจะแสดง QR Code และ ที่อยู่กระเป๋าสตางค์ สำหรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลขึ้นมา


ในบางโทเคนเช่น XRP, XLM, LUNC, และ LUNA นอกจากที่อยู่กระเป๋าสตางค์แล้ว คุณยังต้องคัดลอกสิ่งที่เรียกว่า Destination Tag หรือ Memo Tag อีกด้วย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคัดลอกข้อมูลทั้ง 2 ชนิดไปยังต้นทางอย่างถูกต้อง ไม่เช่นนั้นโทเคนของคุณอาจสูญหายได้