ฝากและถอน - สินทรัพย์ดิจิทัล

ฝากสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างไร - แอปพลิเคชัน
1. ไปที่เมนู วอลเล็ท จากนั้นเลือก สินทรัพย์ดิจิทัล และกดที่ ฝาก 2. เลือก สินทรัพย์ดิจิทัล ที่ต้องการฝาก จากนั้นเลือก เครือข่าย และกดที่ ต่อไป 3. หลั...
วันพุธ, 20 กันยายน, 2023 เมื่อ 10:48 AM
ถอนสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างไร - แอปพลิเคชัน
คุณสามารถถอนสินทรัพย์ได้ถึง 2 วิธี วิธีที่ 1 ถอนภายนอก - ถอนสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆ 1. ไปที่ วอลเล็ท จากนั้นเลือก สินทรัพย์ดิจิทัล แล...
วันพุธ, 20 กันยายน, 2023 เมื่อ 10:48 AM
การยกเลิกธุรกรรมการถอนสินทรัพย์ดิจิตอล - แอปพลิเคชัน
คุณสามารถยกเลิกธุรกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ยืนยันทางอีเมลได้ดังนี้ 1. ไปที่ หน้าแรก (Dashboard) และคลิกที่ธุรกรรมที่ต้องการยกเลิก 2. ธุรก...
วันพุธ, 20 กันยายน, 2023 เมื่อ 10:49 AM
วิธีบันทึกที่อยู่กระเป๋าสตางค์ดิจิทัลสำหรับการถอน - แอปพลิเคชัน
1. หลังจากดำเนินการถอนเสร็จสิ้นบนแอปพลิเคชัน กดที่ เพิ่มรายชื่อ  2. เพิ่มชื่อผู้ติดต่อชื่อวอลเล็ท และกดที่บันทึกรายชื่อใหม่ เป็นอันเสร็จสิ้น 3. ห...
วันพุธ, 20 กันยายน, 2023 เมื่อ 10:49 AM
ฉันจะสามารถหาหมายเลขธุรกรรมของฉันได้อย่างไร (TXID) - แอปพลิเคชัน
1. ไปที่ หน้าแรก (Dashboard) จากนั้นคลิกที่ ธุรกรรมที่ต้องการตรวจสอบ TXID 2. หากสถานะการถอนแสดงเป็น ส่งคำสั่งแล้ว หรือ เสร็จสมบูรณ์ TXID จะแสดงในช่อง เลขที...
วันพุธ, 20 กันยายน, 2023 เมื่อ 10:50 AM