คุณสามารถยกเลิกธุรกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ยืนยันทางอีเมลได้ดังนี้
1. ไปที่ หน้าแรก (Dashboard) และคลิกที่ธุรกรรมที่ต้องการยกเลิก


2. ธุรกรรมที่คุณดำเนินการถอนจะแสดงสถานะ รอยืนยันทางอีเมล คุณสามารถกด ยกเลิก ได้ทันที 


หากคุณกดยืนยันทางอีเมลไปแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการถอนได้