1. หลังจากดำเนินการถอนเสร็จสิ้นบนแอปพลิเคชัน กดที่ เพิ่มรายชื่อ 


2. เพิ่มชื่อผู้ติดต่อชื่อวอลเล็ท และกดที่บันทึกรายชื่อใหม่ เป็นอันเสร็จสิ้น


3. หากต้องการใช้ที่อยู่กระเป๋าสตางค์ที่บันทึกไว้ คุณสามารถกดที่ปุ่ม รายชื่อติดต่อ ได้ทันที