1. ไปที่ หน้าแรก (Dashboard) จากนั้นคลิกที่ ธุรกรรมที่ต้องการตรวจสอบ TXID

2. หากสถานะการถอนแสดงเป็น ส่งคำสั่งแล้ว หรือ เสร็จสมบูรณ์ TXID จะแสดงในช่อง เลขที่อ้างอิง


TXID จะแสดงก็ต่อเมื่อสถานะการถอนเป็น เสร็จสมบูรณ์ หรือ FullyProcessed แล้วเท่านั้น หากสถานะแสดงเป็น เสร็จสมบูรณ์ หรือ FullyProcessed แล้ว แต่ยังไม่แสดง TXID คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์เพื่อให้เราตรวจสอบได้ทันที