หากคุณไม่พบคำสั่งซื้อขาย อาจเกิดจากสาเหตุดังนี้
1. เงินของคุณอาจไม่เพียงพอในการสร้างคำสั่งซื้อ หรือจำนวนโทเคนของคุณไม่เพียงพอต่อการสร้างคำสั่งขาย
ระบบจะแจ้งเตือน เงินไม่เพียงพอ ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ


โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำสั่งซื้อขายของคุณมีมูลค่ามากกว่ายอดการซื้อขายขั้นต่ำที่ 350 บาท


ทั้งนี้ หากคุณดำเนินการซื้อขายที่มีมูลค่า 350 บาทพอดี บางครั้งคำสั่งซื้ออาจแจ้งว่าเงินไม่เพียงพอ เนื่องจากราคาของโทเคนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ณ ช่วงเวลาซื้อขาย ราคาจึงอาจมีการปรับขึ้นจนยอดเงินไม่เพียงพอซื้อ หรือลดลงจนไม่ถึงขั้นต่ำที่สามารถขายได้ สำหรับวิธีการแก้ไข โปรดดำเนินการอีกครั้ง หรือเพิ่มมูลค่าให้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของราคา


2. คำสั่งถูกจับคู่ทั้งหมดแล้วและย้ายจากคอลัมน์ คำสั่งที่ค้างอยู่ ไปอยู่ที่หน้า คำสั่งที่จับคู่แล้ว ทำให้คุณไม่พบคำสั่งซื้อขายดังกล่าว


คุณสามารถตรวจสอบคำสั่งที่จับคู่แล้วได้จากด้านล่างของกราฟ จากหน้าซื้อ/ขาย, หน้าธุรกรรม, และคอลัมน์รายการล่าสุดจากหน้า แดชบอร์ด3. อาจเกิดจากความผิดปกติของบัญชี หรือ ระบบในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะปรากฏข้อแจ้งเตือนเช่น Exceeds_Daily_Limit หรือ Account_Frozen หากคุณพบข้อความดังกล่าว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์เพื่อให้เราตรวจสอบได้ทันที