Yearn Finance(YFI)

Yearn Finance(YFI)
yearn.finance เป็นแพลตฟอร์ม Decentralized Finance (DeFi) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถได้รับดอกเบี้ยที่สูงที่สุดในระบบนิเวศ DeFi โดยระบบจะช่วยเคลื่อ...
วันพฤหัสบดี, 21 กันยายน, 2023 เมื่อ 4:27 PM