อีเธอเรียมคือบล็อคเชนกระจายศูนย์สาธารณะที่มีคุณสมบัติ สัญญาอัจฉริยะ (smart contract) ที่สามารถตั้งเงื่อนไขการใช้งานธุรกรรมได้ตามที่ผู้สร้างสัญญาต้องการ เพื่อสร้างแอปพลิเคชั่นต่างๆ เช่นการสร้างโปรเจคที่เปิดให้ผู้ลงทุมเข้าร่วม โดยการใช้งานบนอีธีเรียมจะมีค่าแก็ส(gas)เป็นค่าใช้จ่าย เพื่อการรักษาสมดุลระบบ 


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.coingecko.com/en/coins/ethereum


Ethereum network is a decentralized open-source blockchain featuring Smart Contract functionality. Ethereum provides a decentralized replicated virtual machine can execute scripts using an international network of public nodes. 


More information here https://www.coingecko.com/en/coins/ethereum