อีเธอเรียมคือบล็อคเชนกระจายศูนย์สาธารณะที่มีคุณสมบัติ สัญญาอัจฉริยะ (smart contract) ที่สามารถตั้งเงื่อนไขการใช้งานธุรกรรมได้ตามที่ผู้สร้างสัญญาต้องการ เพื่อสร้างแอปพลิเคชั่นต่างๆ เช่นการสร้างโปรเจคที่เปิดให้ผู้ลงทุมเข้าร่วม โดยการใช้งานบนอีธีเรียมจะมีค่าแก็ส(gas)เป็นค่าใช้จ่าย เพื่อการรักษาสมดุลระบบ 


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ethereum.org/